Rabu, 8 Februari 2012

DOA AKASAH YANG SANGAT HEBAT

Hayati Doa istimewa ini & baca fadhilatnya,,sangat-sangat hebat

Syaidina Abu Bakar telah berkata : Pada suatu hari aku duduk di hadapan Rasulullah SAW di dalam masjid Madinah Al Munawarah, kemudian datanglah Malaikat Jibril dengan membawa Doa Akasahyang diberikan kepada Rasulullah SAW seraya berkata : "Wahai Rasulullah, yang aku bawa ini adalah doa Akasah : sejak zaman Nabi Adam AS dan nabi-nabi lain belum pernah ku turunkan doa ini kecuali kamu ya Rasulullah.

Sayyidina Umar Bin Khatab berkata : Rasulullah SAW telah bersabda Wahai Umar bacalah doa ini,karena membaca doa ini akan memperoleh pahala yang sangat besar, tujuh puluh ribu Malaikat berbuat kebajikan karena membaca doa ini, satu Malaikat mempunyai mulut,tujuh puluh dan mempunyai kepala tujuh puluh. Tiap satu memuji kepada Allah SWT dan semua itu diberikan kepada orang yang mau membaca doa ini,
Allah memberi rahmat kepadanya.
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH 

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG WAHAI DZAT YANG BANYAK PEMBERIAN-NYA, WAHAI DZAT YANG SELALU BERTEMU, WAHAI DZAT YANG BAGUS PERBUATAN-NYA, WAHAI DZAT YANG MEMBERI RIZQI HAMBA PADA SETIAP KEADAAN, WAHAI DZAT YANG MENCIPTAKAN SESUATU DENGAN TIDAK MEMAKAI CONTOH. WAHAI DZAT YANG KEKAL YANG TIDAK AKAN BINASA. SELAMATKANLAH KAMI DARI KUFUR DAN TERSESAT DENGAN KEBENARAN  LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA BIMBANG DAN RAGU MASUK KE DALAM KEIMANANKU KEPADA ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI, MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.  YA ALLAH, SEANDAINYA KUFUR MASUK DALAM KE ISLAMANKU KEPADA ENGKAU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT SERAYA BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA BIMBANG DAN RAGU MASUK KE DALAM KE-TAUHIDANKU TERHADAP ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT SERAYA BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA SOMBONG, TAKABBUR, RIYA, MENONJOLKAN DIRI DAN KEKURANGAN DI DALAM AMAL PERBUATANKU UNTUK ENGKAU MASUK DALAM HATIKU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI , MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA SIFAT PEMBOHONG, PENGUMPAT, MENGADU DOMBA DAN PENDUSTA, BERJALAN DALAM LISANKU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.  WAHAI ALLAH, SEANDAINYA TERLINTAS DIDALAM HATIKU RASA WAS-WAS, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA PENYERUPAAN DAN KELALAIAN MASUK DIDALAM KEMA’RIFATANKU KEPADA ENGKAU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA RASA NIFAQ, DOSA-DOSA BESAR DAN MASUK DALAM HATIKU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, SEANDAINYA SIFAT RIYA MASUK DALAM AMAL PERBUATANKU DAN UCAPANKU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, KEJELEKAN-KEJELEKAN YANG TELAH KUPERBUAT, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, KEBAJIKAN-KEBAJIKAN YANG TELAH ENGKAU KEHENDAKI UNTUK AKU, KEMUDIAN AKU TIDAK MENYUKURI-NYA DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, PERKARA-PERKARA YANG TELAH ENGKAU TAQDIRKAN ATAS AKU, KEMUDIAN AKU TIDAK MERASA SENANG/ TIDAK MENERIMANYA DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, KENIKMATAN-KENIKMATAN YANG TELAH ENGKAU KURNIAKAN KEPADAKU KEMUDIAN AKU BERBUAT MAKSIAT TERHADAP ENGKAU ATS KENIKMATAN TERSEBUT, DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, KENIKMATAN-KENIKMATAN YANG TELAH ENGKAU KURNIAKAN KEPADAKU KEMUDIAN AKU LALAI BERSYUKUR KEPADA ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.
               
YA ALLAH, APA-APA YANG TELAH ENGKAU KUASAKAN KEPADAKU DAN AKU BELUM MEMBERI HAKNYA SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W. WAHAI ALLAH, KEBAJIKAN-KEBAJIKAN YANG TELAH ENGKAU ANUGERAHKAN KEPADAKU DAN AKU BELUM MEMUJI ENGKAU DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, BERFIKIR DENGAN KEKUASAAN ENGKAU YANG ENGKAU CIPTAKAN TERHADAPKU KEMUDIAN AKU MEMEJAMKAN MATA SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, PERBUATAN-PERBUATAN YANG AKU LAKUKAN DIDALAM UMURKU, SEDANGKAN ENGKAU TIDAK RIDHO DAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, AMAL-AMALKU YANG ENGKAU PERPENDEK DIDALAM MENGHARAP HARAP RAHMATMU, SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W. 

YA ALLAH, JIKALAU AKU BERGANTUNG KEPADA SELAIN ENGKAU DIDALAM KEPAYAHAN-KEPAYAHAN SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, JIKALAU AKU MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA SELAIN ENGKAU DIDALAM KECELAKAAN –KECELAKAAN SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, URUSAN-URUSANKU YANG TELAH ENGKAU BAGUSKAN DENGAN ANUGERAH ENGKAU DAN AKU PANDANG DARI SELAIN ENGKAU SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH, JIKALAU KAKIKU TERGELINCIR DARI JAMBATAN KERANA MEMINTA SELAIN ENGKAU, MAKA TETAPKANLAH. SEDANGKAN AKU TIDAK MENGERTI ATAU MENGERTI MAKA AKU BERTAUBAT DAN BERSERAH DIRI DENGAN MENGUCAP LAA ILAA HA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASUULULAAH S.A.W.

YA ALLAH,DZAT YANG MAHA HIDUP, WAHAI DZAT YANG TERUS MENERUS, WAHAI DZAT YANG MEMILIKI RAHMAT, WAHAI DZAT YANG BANYAK ANUGERAH, WAHAI DZAT YANG BANYAK MEMBERI, WAHAI DZAT YANG MEMILIKI KERAJAAN, WAHAI DZAT YANG TIADA TUHAN MELAINKAN ENGKAU, MAHA SUCI ENGKAU, SESUNGGUHNYA AKU TERMASUK GOLONGANNYA ORANG YANG BERBUAT ZALIM, MAKA KAMI MENGABULKAN DAN MENYELAMATKANNYA DARI KESUSAHAN BEGITU PULA KAMI MENYELAMATKAN ORANG-ORANG MU’MIN DAN ZAKARIYA KETIKA MENYERBU TUHANNYA, WAHAI TUHANKU, JANGANLAH ENGKAU TINGGALKAN AKU SENDIRIAN ENGKAULAH WARIS YANG PALING BAIK. WAHAI ALLAH, DEMI KEBENARAN LAA ILAA ILAAHAILLALLAAH DAN KEMULIANYA, DAN DEMI KEBENARAN ARASY DAN KEAGUNGANNYA, DAN DEMI KEBENARAN KALAM DAN BERJALANNYA, DEMI KEBENARAN LAUH MAKHFUZH DAN PENJAGA-PENJAGANYA DAN DEMI KEBENARAN JEMBATAN DAN KELEMBUTANNYA, DAN DEMI KEBENARAN JIBRIL DAN KEJUJURANNYA, DAN DEMI KEBENARAN MIKA’IL DAN BELAS KASIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN ISROFIL DAN SANGKAKALANYA, DAN DEMI KEBENARAN IZRAIL DAN TERPILIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN RIDWAN DAN SYURGANYA, DAN DEMI KEBENARAN MALIK DAN NEREKA JAHANAMNYA, DAN DEMI KEBENARAN ADAM DAN TERPILIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN SYITS DAN KENABIANNYA, DAN DEMI KEBENARAN NUH DAN PERAHUNYA,DAN DEMI KEBENARAN IBROHIM DAN TERPILIHNYA SEBAGAI KEKASIH, DAN DEMI KEBENARAN ISHAQ DAN KEAGAMAANNYA, DAN DEMI KEBENARAN ISMAIL DAN DI SEMBELIHNYA, DAN DEMI KEBENARAN YA’KUB DAN KEDUDUKANNYA DAN DEMI KEBENARAN YUSUF DAN TERASINGNYA, DAN DEMI KEBENARAN MUSA DAN AYAT-AYATNYA. DAN DEMI KEBENARAN HARUN DAN KEHORMATANNYA DAN DEMI KEBENARAN HUD DAN KEWIBAWAANNYA.

DAN DEMI SHOLEH DAN UNTANYA DAN DEMI KEBENARAN LUTH DAN PEMIKIRANNYA. DAN DEMI KEBENARAN YUNUS DAN AJAKANNYA. DEMI KEBENARAN DANIYAL DAN DEMI KEBENARAN ISA DAN KEJIWAANNYA DAN DEMI KEBENARAN MUHAMMAD SAW YANG TERPILIH DAN SYAFA’ATNYA. 

YA ALLAH, WAHAI DZAT YANG MAHA HIDUP, WAHAI DZAT YANG TIADA TUHAN MELANKAN ENGKAU, MAHA SUCI ENGKAU, SESUNGGUHNYA AKU TERMASUK GOLONGAN ORANG-ORANG ZALIM. DAN KAMI MENGABULKAN DAN MENYELAMATKAN DARI KESUSAHAN BEGITU JUGA KAMI MENYELAMATKAN ORANG-ORANG MU’MIN. TIADA TUHAN MELAINKAN DIA (ALLAH) KEPADA-NYA AKU BERTAWAKAL, DAN ALLAH ADALAH TUHAN ARASY YANG AGUNG.

ALLAH MENCUKUPI AKU, SEBAIK-BAIKNYA DZAT YANG MENGURUS SEBAIK-BAIK PELINDUNG DAN SEBAIK-BAIK PENOLONG TIDAK ADA DAYA DAN KEKUATAN KECUALI DENGAN ALLAH YANG MAHA LUHUR DAN MAHA AGUNG. WAHAI TUHAN KAMI, BERILAH KAMI KEBAIKAN DIDUNIA DAN AKHIRAT DAN LINDUNGILAH KAMI DARI SIKSA NERAKA. SEMOGA RAHMAT ALLAH DI LIMPAHKAN ATAS SEBAIK-BAIK MAKHLUKNYA DAN CAHAYA ARASY, IAITU JUNJUNGAN KITA NABI KITA DAN PEMBERI SYAFA’AT KEPADA KITA, IAITU MUHAMMAD, SELURUH KELUARGA DAN PARA SAHABAT BELIAU SEMUA.  DENGAN RAHMATMU WAHAI DZAT YANG PALING BELAS KASIH, TUHAN SEMESTA ALAM.

FADILAT DOA AKASYAH
Dalam kitab Mujarabat ada menyatakan bahawa doa Akasah ini pda asalnya dibawa oleh Malaikat Jibril as.s dari arasy… dari sayyidina Abu Bakar A-Siddiq r.a telah berkata.,.. pada suatu hari aku sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW di dalam Masjid Madinah AL Munawwarah, tiba-tiba datang Malaikat Jibril as. Dengan membawa Doa Akasyah lalu diberikan kepada Rasulullah SAW seraya berkata.. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang aku bawa ini Doa Akasyah yang sejak dari Nabi Adam a.s. dan nabi-nabi lain belum pernah diberi kecuali kepada engkau. Kata Malaikat Jibril algi, sesungguhnya aku melihat Doa Akasyah ini tergantung di bawah Arasy selama 90,000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia seisinya.
 
Fadilatnya:
1.. Dapat menghafal Al Quran: …. Hendaklah membaca doa ini sebelum membaca Al Quran dengan penuh ikhlas kepada Allah SWT… Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ra berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku,, Wahai Abu Bakar, janganlah kamu tinggal membaca doa Akasyah ini, sebab membaca doa ini bererti akan memperolehi kesentosaan dan anugerah dari Allah SWT,, dapat menghafaz Al Quran dan Kitab.. Sayyidina Uthman Ibnu Affan ra. Pernah berkata, Sesungguhnya aku dapat menghafaz Al Quran dengan berkat doa Akasyah ini.
 
2.. Memperolehi kekuatan luar biasa: Sayyidina Ali ibnu Abu Talib ra. Pernah berkata, Aku telah memiliki kekuatan dan keberanian yang laur biasa disebabkan berkahnya Doa Akasyah ini.
 
3. Diampuni Allah SWT segala Dosa.

4. Membaca dengan ikhlas hati benar2 kerana Allah secara istiqomah..Insyallah diberi keampunan dan dihapuskan segala dosa.

5. Pada hari kiamat akan diberi Allah SWT pahala yang besar.. Hasan Basri ra berkata, Sesungguhnya aku telah mendegar Rasulullah SAW bersabda; Bahawa seseorang itu tidak akan memperolehi pahala yang berlimpah-limpah seperti pahala orang membaca Doa Akasyah ini… Syeikh Sya’ban ra berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,, Barang siapa membaca doa Akasyah ini, jika ia meninggal dunia, maka ia sentiasa mendapat anugerah dari Allah SWT banyak nya malaikat ikut menghantarkan jenazahnya kekubur,,, yang satu malaikat telah membawa nur.

6. Mendapat darjat yg tinggi didunia dan akhirat. DALam hidupnya sentiasa membaca doa tersebut,, nescaya Allah SWT mengangkat darjatnya di dunia dan akhirat.. Apabila bangkit dari kubur, wajahnya seperti bulan purnama…banyaknya malaikat berada disekeliling nya,,yg semuanya membawa bendera dari cahaya terus menuju ke syurga bersama-sama orang yang membaca doa Akasyah….Orang yg berada di padang masyar merasa kagum dan tercengang/hairan kerana dihormati oleh para malaikat dan orang soleh.. Wallahu ‘alam.

  

10 ulasan:

reza al-razi berkata...

Dah lama cari mksud doa akashah nie.. thankz sharing.. dah lama amalkan doa nie & mmg nampak kesan dia.. doa nie sbenarnya doa taubat, lebih kpd utk brsihkan hati..
dulu ustaz kt sekolah suruh amalkan time exam smpai la dpat result.. alhamdulillah stiap kali exam dpt result yg x prnah disangkakan.. yg pnting yakin..

Unknown berkata...

Amin

Unknown berkata...

Asalammualaikum boleh terangkan macam mana caranya membersih kan diri untuk mengunakan doa nie, sebab yg saya tahu hanya doa nie saja tg boleh menyucikn zahir dan batin kita, betul kita tudak tingalkan sembahyang pahala berganda2 tapi tidak ada tanding juga bila kita bersih zahir dan batin seperti para wali..

Tanpa Nama berkata...

ingin menyucikn zahir dan batin kita blaja ilmu fiqih dan tasauf tapi setelah ilmu tauhid

MOHD SA`AD BIN SHAHABUDIN berkata...

Gi lah berguru dengan seorang guru Pondok ahli sunnah wal jamaah ye

Semesta Berdzikir Bertasbih & Bersholawat berkata...

Qobiltu doa Akasahnya Tuan

Unknown berkata...

Alhamdulillah setelah membaca doa kanzul hars semalam saya membaca doa ini sampai menangis tapi sebahagian yg saya paham artinya setelah saya cari disini saya tau semuanya
Puji syukur padaMu ya Rab semoga saudaraku yg telah menterjemahkan doa ini selalu mendapat limpahan Rahmat dan AmpunananMu sampai hari pembalasan kelak Aaamiiin

Tanpa Nama berkata...

Saya juga baca doa ini ketiga x ... saya meneteskan air mata ... merinding ,setelah baca artinya . Tp subhanallah. Apa yg kita tidak tau semua d bukakkan dan d tunjukkan sama Allah .

Tanpa Nama berkata...

Aura doa ni power. 1st time cuba baca terasa aura dia bahang dan berpeluh2 badan masa tengah baca

Tanpa Nama berkata...

Assalamuaikum,..Dahulu saya membaca doa ini yang disuruh oleh ibu dlm kitab perukunanan, tapi tampa terjemahan.
Allhamulillah apabila dicari ,menjumpai maksud terjemahan ini ,saya merasa sangat bagus. subhanallah.
Terima kasih semua. tq Allah.